FAQs - All FAQs

 

RC DUIVEN baanlicentie jeugd (8 tot 16 jarigen):  € 20,-
RC DUIVEN baanlicentie volwassen (16 jaar en ouder): € 35,-

 

Bij aanvraag van twee of meerdere RC DUIVEN baanlicenties uit één gezin, waarvan minimaal één persoon met de minimum leeftijd van zestien, krijgt deze eenmalig een korting van € 5,- . Bijvoorbeeld: Vader en twee zonen van 13 en 15, nemen gelijktijdig een baanlicentie. Vader krijgt dan €5,- korting en betaalt voor zijn RC DUIVEN baanlicentie over dat jaar slechts €30,-.

 

 

Verlies van de RC Duiven baanlicentie dient onmiddellijk aan het Secretariaat van RC Duiven te worden gemeld. Een duplicaat kan tegen het daarvoor vastgestelde bedrag worden verkregen.

 

Het secretariaat is bereikbaar via info@rcduiven.nl of per post op:

Stichting RC Duiven
t.a.v. Secretariaat 
Menno ter Braakstraat 14 
6921 TX Duiven 

 

 

Een baanlicentie moet bij een eventuele controle altijd goed leesbaar zijn. Wijzigingen aan de RC Duiven baanlicentie, die niet door het Secretariaat zijn goedgekeurd, maken de licentie ongeldig. Er dient een duplicaat te worden aangevraagd en kan tegen een vastgestelde bedrag worden verkregen.

 

Voor het aanvragen van een duplicaat, kan contact worden gezocht met het Secretariaat via, info@rcduiven.nl of per post:

 

Stichting RC Duiven 
T.a.v. Secretariaat 
Menno ter Braakstraat 14 
6921 TX Duiven 

 

 

Zowel jong en oud, man en vrouw komen in aanmerking voor een RC Duiven baanlicentie, mits zij minimaal acht jaar jong zijn.

 

 

 

Het terrein van RC DUIVEN, mag alleen betreedt en gebruikt worden door personen met een geldige RC DUIVEN Aspirant- Rookie- of Racer baanlicentie, afgegeven door het bestuur van RC DUIVEN.

 

Mensen zonder RC DUIVEN baanlicentie mogen komen kijken maar hebben geen toegang tot het circuit en rijderstelling, tenzij het bestuur daarvoor toestemming heeft verleend.

 

Bestemming: Roelofshoeve - Duiven (parkeren bij baan, let op de gesloten verklaring!!)

Route RC DUIVEN

 

 

 

 

 

Nee, op het circuit van RC DUIVEN mogen alleen modelbouwauto's rijden die aangedreven worden via accu's.

 

 

Op het circuit van RC DUIVEN mogen auto's in de schalen tussen, 1:16 en 1:8 rijden. Bigscale uitvoeringen zijn dus NIET toegestaan.

 

In het baanreglement staat: 

 

3.9. Het is ten aller tijden ten strengste verboden om op welke wijze dan ook, wijzigingen aan te brengen aan de 

banen of het terrein van RC DUIVEN zonder toestemming van het bestuur van RC DUIVEN.


Wanneer er zonder toestemming wijzigingen op het terrein worden gedaan, kan dit leiden tot het intrekken van de RC DUIVEN Baanlicentie.

 

 

Alle RC DUIVEN baanlicentie houders dienen akkoord te gaan met het RC DUIVEN Baanreglement. De laatste versie is hier te vinden: www.rcduiven.nl/baanreglement